Systemy wizyjne

 

Oferujemy systemy wizyjne czołowych producentów, a wybór konkretnego typu i producenta dopasowujemy do konkretnego Klienta.

Ponadto oferujemy także różnego rodzaju fotokomórki, czujniki zbliżeniowe i optyczne.

Systemy wizyjne, czyli skanery i kamery, są sprawdzonym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa produkcji przetwarzanych dokumentów. Pozwalają na podgląd i nadzór nad procesem produkcyjnym - także w czasie rzeczywistym.

Są to rozwiązania dedykowane do:

 • druku,
 • druku transakcyjnego,
 • druku papierów wartościowych,
 • produkcji kart,
 • marketingu bezpośredniego.

Systemy wizyjne są instalowane na maszynach drukujących albo kopertujących.

Obecnie niezwykle istotne jest, aby proces drukowania i kopertowania odpowiednio zabezpieczyć, a także umożliwić polepszenie produktywności całego łańcucha produkcyjnego.

Systemy wizyjne są idealnym rozwiązaniem dla firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, banków, instytucji publicznych, firm wysyłkowych, centrów przetwarzania danych, itp.

Podstawowe korzyści związane z ich zastosowania to:

 • bezbłędne dokumenty,
 • całkowita kontrola integralności,
 • kontrola produkcji,
 • wzrost produktywności.

Rozwiązania systemów wizyjnych zapewniają:

 • gwarancję, że wszystkie przesyłki zostaną poprawnie skompletowane (kontrola zawartości), a tym samym poprawnie wysłane do Klienta,
 • optymalizację kosztów wysyłki poprzez przestrzeganie obowiązujących norm pocztowych.
 • kamery do kontroli jakości na drukarkach zapewniają czytelność i integralność dokumentów (kolejność kartek, zgodność awersu i rewersu, itp.)
 • na maszynach kopertujących kamery/skanery służą do sprawdzania poprawności zawartości kopert i do dopasowania z bazą danych na wejściu,
 • na stacjach dokładek mają za zadanie sprawdzić, czy operator włożył poprawne dokumenty,
 • w przypadku druku papierów wartościowych: obecności i ważności liczby nadrukowanej widzialnym albo niewidzialnym tuszem, obecności i miejsca położenia hologramu, maskowania danych poufnych, dopasowanie pomiędzy danymi i obrazami, zaszyfrowanie i kodowanie poufnych informacji.
 • w przypadku druku kart: wadliwa/błędna personalizacja, zła jakość wydruku, zgodność błędów pomiędzy kartą a towarzyszącym jej dokumentem, niezabezpieczone dane spowodowane uszkodzoną zdrapką.
 • na wyjściu maszyny kamera/skaner identyfikuje każdą przesyłkę i sprawdzają poprawność jej z odpowiednią bazą danych,
 • wszystkie zdublowane albo nieczytelne dokumenty, jak również puste koperty zostaną zidentyfikowane,
 • po zakończeniu prac, nieprzetworzone dokumenty zostaną automatycznie wypakowane z bazy danych i od nowa wydrukowane.

Systemy wizyjne opierają się na intuicyjnym stosowaniu, co przekłada się na łatwość w ich obsłudze.
Zapewniają funkcję kontrolną - jak np. integracja danych ruchomych, kontrola jakości wydrukowanych dokumentów, zgodność awersu i rewersu, zapis obrazu błędnego dokumentu. Umożliwiają przetwarzanie wszystkich kodów sterujących (OCR, BCR, 2-D Matrix, marki, itp.), które powszechnie są stosowane na dokumentach.
Kompatybilność z technologiami i maszynami - nadaje się do wszystkich procesów druku z papierami na roli, druku laserowego albo atramentowego, papieru czystego albo poddruku, jedno lub wielokolorowego druku.
Prędkość przetwarzania i decyzyjna - samodzielne dopasowanie do ekstremalnie szybkiego przepływu druku, jak również do wszystkich formatów dokumentów. Ze względu na swoją konstrukcję pozwala na podawanie papieru do 180 m /min i bezproblemową integrację do wylotu maszyny.

Wyświetlanie dokumentów
- wysoka rozdzielczość i wielkoformatowy wyświetlacz pozwala na precyzyjną kontrolę jakości produkcji.
Bazy danych - stosowanie zróżnicowanych rejestrów danych umożliwia użycie różnych formatów plików kontrolnych,
Backup - zapis obrazu ustalonych błędów, backup konfiguracji prac.
Proste zmiany konfiguracji kontrolnej - dzięki interfejsowi użytkownika z panelem dotykowym i ze specyficznymi narzędziami dla automatycznej zmiany formatu kontrolnego.


Różnorodność dostępnych funkcji sprawia, że są to systemy przyjazne dla użytkownika. Przykładem jest auto-trigger, który kontroluje intensywność światła i przez to potwierdza, czy produkt jest dostępny czy nie. Tryb auto-trigger automatycznie rozpoznaje objekt, jeśli znajdzie się on w obszarze odczytu skanera. Kolejną jest funkcja rozpoznania zestawionych kodów kreskowych - jeśli kod kreskowy w wyniku zarysowania albo zabrudzenia jest uszkodzony albo jest wprowadzony skośnie w obszar odczytu, wtedy ta funkcja jest bardzo pomocna, ponieważ dane zapisane w kodzie podczas odczytu zostaną zestawione z jednej kombinacji różnymi skanerami.


Odległość i szerokość odczytu jest także zależna od modelu: np. 47 mm przy szerokości 8 mm, czy aż 445 mm przy szerokości 240 mm.


Kluczem do odpowiedniego wybrania skanera czy kamery jest zebranie informacji o ich zastosowaniu, miejscu i charakterystyce pracy, a także rodzajów kodów.

 

Przykłady zastosowania:

1. Do dokumentu głównego spersonalizowanego ma zostać dodana spersonalizowana ulotka.
Kamera instalowana jest na wylocie z kanału arkuszowego i na pierwszej stacji ulotek.
Zarówno na dokumencie głównym, jak i na ulotce nadrukowany jest kod Datamatrix i w ten sposób dokonywany jest matching, czyli dopasowanie odpowiedniego dokumentu z przeznaczonym dla niej dokumentem.
Nad całym procesem dokonywana jest kontrola i w momencie wystąpienia niezgodności następuje natychmiastowe zatrzymanie procesu kopertowania, a na ekranie wyświetlony jest komunikat o błędzie.

2. Kontrola adresów z bazą danych.
Zadaniem kamer zainstalowanych na maszynie kopertującej jest całościowa kontrola nad procesem przetwarzania.
Zwieńczeniem tej kontroli ma być potwierdzenie, że korespondencja wychodząca pokrywa się z bazą danych.
W tym celu końcowa kamera odczytuje adresy przez okienko adresowe i dokonuje matchingu z bazą danych.
W przypadku wykrycia błędu, następuje natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

3. Rachunki telefoniczne - kontrola integralności.
Rachunki telefoniczne składające się z wielu kartek są zebrane, sfalcowane i włożone do koperty na wysokowydajnej maszynie kopertującej. Skaner/ kamera odczytuje kod poprzez okienko w kopercie i przesyła wynik odczytu do jednostki centralnej, aby została zapisana w czasie rzeczywistym w bazie danych.
Wszystkie błędne dokumenty (dokumenty nieodnotowane w bazie danych, zdublowane, błędy odczytu, itp.) są zidentyfikowane. Na koniec procesu produkcyjnego baza danych jest wysyłana jest sieciowo do porównania z bazą centralną, aby umożliwić wszystkim brakującym albo błędnym dokumentom na dodruk.

4. Oświadczenia bankowe - kontrola jakościowa.
Oświadczenia bankowe drukowane z dużą prędkością w 2-up duplex na drukarce ink-jet rola-rola.
Kontrola jakości druku (wykrycie ciągłości albo braku strumienia wstęgi) dokonywana jest przez 4 kamery liniowe wysokiej rozdzielczości w celu testowania kontroli ścieżki druku.
Integralność dokumentu (sekwencja arkuszy, matchowanie tylne/przednie) dokonywana jest na każdym arkuszu poprzez odczyt kodu Datamatrix z 4 kamerami. W momencie wykrycia błędu (słaba jakość, błąd kolejności, niepoprawny matching) system wizyjny zatrzymuje natychmiast proces drukowania.

5. Deklaracje podatkowe - kontrola integralności.
Dwa spersonalizowane dokumenty poddane są identyfikacji poprzez kod sekwencyjny i kilka dołączonych arkuszy pobierane są na maszynie kopertującej. Operator umieszcza wszystkie dokumenty w podajnikach i tworzy plik kontrolny poprzez zeskanowanie liczb na pierwszym i ostatnim dokumencie.
Kamera odczytuje dwa dokumenty online, sprawdza czy one pasują i wysyła rezultat do jednostki centralnej w celu sprawdzenia z bazą danych. W przypadku błędu (niepoprawny matching, dokument nieodnotowany w bazie danych, zdublowany, niepoprawny odczyt, itp.) system zatrzymuje natychmiast maszynę.

6. Urzędowe dokumenty są drukowane i kopertowane partiami.
Aby miały prawną moc niezbędnym jest opatrzenie każdego dokumentu podpisem odpowiedniej osoby. Jako, że podpis generowany jest cyfrowo, dwie kamery są zamontowane na drukarce.
Pierwsza kamera odczytuje kod kreskowy składający się z numeru klienta i klucza wskazującego, który podpis powinien zostać użyty.
Druga kamera identyfikuje podpis i weryfikuje zgodność klucza klienta za pomocą obrazu z bazy danych.

7. Książki czekowe są produkowane arkuszowo za pomocą użycia metody druku laserowego albo farb magnetycznych.
Książeczka czekowa wykonywana jest w następującej kolejności: okładka, adres, czeki, dane bankowe, okładka tylna, itp. Poszczególne kartki doprowadzane są do linii wykończeniowej, która ma za zadanie odpowiednio je skompletować, spiąć, pociąć, itp.
Pierwsza kamera na wejściu maszyny identyfikuje każdy arkusz i sprawdza czy kolejność pokrywa się z wymaganym układem książeczki czekowej. Na końcu książki czekowej, kamera ta nakazuje maszynie zakończyć.
Dwie dodatkowe kamery kontrolują wszystkie numery czeku w celu zweryfikowania sekwencji i zatrzymania maszyny w przypadku wykrycia błędu.
Wszystkie dane produkcyjne są zapisane w bazie danych umożliwiając automatyczny dodruk wadliwych książeczek czekowych.

8. Bilety loteryjne produkowane są na papierze ciągłym i numerowane za pomocą MICR w celu zabezpieczenia ich przeciwko fałszowaniu. Każdy bilet kontrolowany jest w czasie rzeczywistym za pomocą kamery wysokiej rozdzielczości, która weryfikuje, czy morfologia każdego znaku jest zgodna ze znormalizowanymi specyfikacjami: wysokości i grubości kodów, odstępu i kontrastu.

9. Karta została spersonalizowana metodą inkjet.
Pierwsza kamera robi zdjęcie całej karty i identyfikuje numer karty oraz kod PIN. Zgodność tych dwóch numerów jest sprawdzana dzięki bazie danych wpisanej do systemu. Jeśli zgodność zostanie potwierdzona jak "OK" , wtedy karta jest oznaczona w bazie danych, jako poprawna. W przypadku nieczytelnej albo wadliwej karty, zostanie ona natychmiast usunięta z linii produkcyjnej, a informacja zapisana w bazie danych będzie dostępna w przyszłości. Równocześnie kamera sprawdza automatycznie orientację karty.
Po etapie personalizacji kod PIN jest zabezpieczony poprzez nałożenie naklejki ze zdrapką na karcie.
Druga kamera kontroluje jakość naklejki ze zdrapką i jej właściwej lokalizacji. Nie może bowiem być widoczny kod PIN.

10. Karta członkowska wysyłana jest do klientów poprzez przyklejenie jej na nośnik, jakim jest arkusz papieru.
Pierwsza kamera zczytuje kod OCR zawierający numer klienta naniesiony na dokument, który jest porównywany z numerem na plastikowej karcie.
Druga kamera robi zdjęcie karty i identyfikuje wytłoczony szesnastoznakowy znacznik OCR.
Te dwa numery referencyjne mogą być porównywane, aby zweryfikować to, czy karta zostanie wysłana do właściwego klienta.